OTC Houston

Wij nemen u graag de logistieke kant van uw beursdeelname uit handen. Wij verzorgen het transport van uw beurszending vanaf uw firma of toeleverancier tot en met de levering op uw stand op de beurs, waar ook ter wereld.

Dat houdt in, het regelen van transport per vrachtauto, boot of vliegtuig, de douanebehandeling in Nederland en in het land van bestemming, maar ook de begeleiding van het laden en lossen op de beursvloer en het opslaan van lege verpakkingen zodat deze na afloop weer gebruikt kunnen worden voor eventueel retour- of verder transport. 

Tijdschema:
Om tijdig te kunnen leveren vragen wij u om onderstaande data als richtlijn te hanteren;
Inzending zeevracht gereed voor transport: 07 Maart 2023
Inzending luchtvracht gereed voor transport: 07 April 2023

Verpakking:
Houten verpakkingen dienen voorzien te zijn van het z.g. ISPM, of IPPC logo. Onder hout verstaat men onbehandeld hout. Spaanplaat, triplex of MDF is in dit geval geen hout. Wel pallets en de klossen die vaak onder kisten zitten.

Voorbeeld IPPC-logo

 In het buitenland worden zendingen vaak in open vrachtauto’s vervoerd en kisten worden in de open lucht opgeslagen. Wij raden u aan stevige, weersbestendige verpakking te gebruiken. Uw zending is niet automatisch verzekerd tegen schade. Op verzoek kunnen wij een transportverzekering voor u afsluiten bij een verzekeraar.

Site Supervisie:
De plaatsing op uw stand, afhandeling lege emballage en de planning van het retourtransport wordt ter plaatse begeleid door medewerkers van Impeco.

U kunt zelfs het uit- en inpakken van uw zending aan ons uitbesteden, waardoor u uw reis korter kunt plannen.

N.b. Specifiek voor Amerika zijn de zgn 'Drayage contractors'. Deze hebben het alleenrecht om op de beursvloer hun diensten te mogen uitvoeren. Dan moet u denken aan het laden en lossen van vrachtauto's of containers, de inzet van heftrucks en personeel en de opslag van lege kisten tijdens de beurs. Houdt u er rekening me dat deze kosten aanvullend aan u worden berekend, direct door de dienstdoende drayage contractor. Voor OTC is dit de firma Freeman. 

Documentatie:
Voor de douanebehandeling in Nederland en Internationaal voor zendingen buiten de EU hebben wij van u een opgave (exportfactuur) nodig, met daarop vermeld een omschrijving, het aantal en de waarde per item.
Wij assisteren u graag bij de opmaak van benodigde documenten. Onder downloads vindt u onze standaardformulieren. Gelieve deze ingevuld toe te sturen aan fairs@impeco.nl

 

Downloads:

Formulieren, Labels