Voorwaarden

IMPECO COURIERS / EXPRESS ROAD FREIGHT

Voorwaarden :

Binnenlands vervoer geschiedt volgens de AVC voorwaarden (Algemene Vervoers Condities)

Grensoverschrijdend vervoer geschiedt op basis van de CMR condities.

Algemene Vervoerscondities (AVC)

Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

 

IMPECO  SPORT&EVENT LOGISTICS / FAIRS / BROADCAST LOGISTICS / ENTERTAINMENT LOGISTICS 

Voorwaarden :

Op al onze diensten zijn de Nederlandse expeditievoorwaarden van toepassing (Fenex gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam laatste versie.

Fenex en aanvullende voorwaarden Impeco Sport & Event Logistics bv